Sunday, November 16, 2008

cccp

Alexander Samokhvalov, 1933
Tatiana Yablonskaya, 1954

V.Svarog, 1939

Alexander Deineka, 1947
color and light...

No comments: